Επαγγέλματα του Μέλλοντος: Ανακάλυψέ τα και ξεχώρισε στη νέα αγορά εργασίας

Νέα γενιά προγραμμάτων από το E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηεπικαιρότητα των τελευταίων χρόνων φέρνει αλλαγές στην αγορά εργασίας, με επιχειρήσεις και οργανισμούς να μεταβάλλουν τον τρόπο δραστηριοποίησής τους σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. Συνεπώς, η διεύρυνση  των skills των εργαζομένων φαίνεται να είναι απαραίτητη σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου.

Όπως είναι φυσικό, σκοπός των επιχειρήσεων είναι τόσο η επιβίωση όσο και η εξέλιξή τους. Στα πλαίσια αυτά, αναζητούν προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού τους. 

Η νέα γενιά προγραμμάτων του E-Learning του ΕΚΠΑ  βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Ομ. Καθ. Π. Πετράκη και την ερευνητική του ομάδα και αφορά επαγγέλματα τα οποία θα πρωταγωνιστούν στην αγορά εργασίας έως το 2030.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, με τη χρήση του μακροοικονομικού μοντέλου Global Economic Model της Oxford Economics για την ελληνική οικονομία, τις προβλέψεις αυτού για κάθε έτος έως το 2027 αλλά και την κατανομή των επαγγελμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το 2018, όπως προκύπτει από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, πραγματοποιείται μια ανάλυση εισροών – εκροών για την ελληνική οικονομία. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, παρέχει μια πρόβλεψη για την εξέλιξη και το επίπεδο της απασχόλησης έως το 2027 ανά επάγγελμα (για 124 συνολικά επαγγέλματα) και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (για 64 συνολικά κλάδους).

Έτσι, προκύπτουν τα «Επαγγέλματα του Μέλλοντος», τα οποία καλύπτουν σημαντικούς πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία και κοινωνία τα επόμενα δέκα χρόνια και είναι οι εξής:

  • Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον
  • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 
  • Οικονομία & Χρηματοοικονομικά
  • Οργάνωση & Διοίκηση Οργανισμών/Μάρκετινγκ
  • Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευσης/Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διαχείριση Πολιτιστικού & Τουριστικού Πλούτου 

Ενδεικτικά κάποια από τα επιμορφωτικά προγράμματα που διατίθενται στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο είναι:

Leave a Reply