Εργασιακές σχέσεις απο τo 2009 μέχρι σήμερα

της έρευνας της συντακτικής ομάδας του LIFE IN MEDIA

Εισαγωγή

Η Ελλάδα στα τέλη του 2009 εισέρχεται σε μια φάση λιτότητας με την οικονομική κρίση να ταλανίζει τους πολίτες απο την εφαρμογή σκληρών μέτρων δημοσιονομικών προσαρμογής, για τη μείωση των δαπανών και τον έλεγχο του χρέους.

Τα μέτρα «εξυγίανσης» είχαν ως αποτέλεσμα μείωση των πραγματικών εισοδημάτων, την ταχεία αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της κατανάλωσης. Από το 2010 και μετά επιχειρείται και συντελείται, μια ραγδαία και πρωτόγνωρη παρέμβαση και στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και του εργατικού δικαίου, που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το υφιστάμενο μέχρι τότε και παγιωμένο επί πολλά χρόνια εργασιακό τοπίο στη χώρα μας με  πλήθος νομοθετημάτων και αποφάσεων.

Θα εξετάσουμε τις αλλαγές , τις μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις από το 2009 και μετά. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις αλλαγές που έγιναν , έπειτα θα εξετάσουμε τις συνέπειες των αλλαγών και στη συνέχεια θα κάνουμε μια ανασκόπηση των μελλοντικών καταστάσεων στη χώρα μας.

Leave a Reply