Η δουλειά του HR Manager: Σκέψεις και εμπειρίες

u039cu03adu03c3u03b1 u03c3u03b5 u03ccu03bbu03b1 u03b1u03c5u03c4u03ac u03c4u03b1 u03c7u03c1u03ccu03bdu03b9u03b1 u03adu03c7u03c9 u03c0u03bfu03bbu03bbu03adu03c2 u03b9u03c3u03c4u03bfu03c1u03afu03b5u03c2 u03bdu03b1 u03c0u03c9 u03b1u03c0u03cc u03c3u03c5u03bdu03b5u03bdu03c4u03b5u03cdu03beu03b5u03b9u03c2 u03c3u03b5 u03c0u03bfu03bbu03cd u03bcu03b5u03b3u03acu03bbu03b5u03c2 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b5u03c2 u03b1u03bau03ccu03bcu03b1 u03bau03b1u03b9 u03c3u03b5 u03bcu03b9u03bau03c1u03ccu03c4u03b5u03c1u03b5u03c2. u0393u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03c4u03b9u03c2 u03c0u03c9 u03ccu03bbu03b5u03c2 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03b3u03c1u03acu03c8u03c9 u03b2u03b9u03b2u03bbu03afu03bf, u03b4u03b5u03bd u03beu03adu03c1u03c9 u03c0u03ccu03c3u03bf u03b8u03b1 u03b1u03c1u03adu03c3u03b5u03b9 u03b1u03c5u03c4u03cc u03c3u03c4u03b9u03c2 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b5u03c2, u03b1u03bbu03bbu03ac u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b1u03bdu03b8u03c1u03ceu03c0u03bfu03c5u03c2 u03b8u03b1 u03b1u03c1u03adu03c3u03b5u03b9 u03bau03b1u03b9 u03b8u03b1 u03beu03b5u03c3u03bau03b5u03c0u03b1u03c3u03c4u03bfu03cdu03bd u03c0u03bfu03bbu03bbu03ac.

u03a0u03b1u03c1u03ccu03bbu03b1 u03b1u03c5u03c4u03ac u03b4u03b5u03bd u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03ccu03c2 u03bf u03c3u03bau03bfu03c0u03ccu03c2 u03bcu03bfu03c5 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b1 u03bau03c1u03b1u03c4u03acu03c9 u03b3u03b9u03b1 u03bcu03adu03bdu03b1. u039f u03bbu03ccu03b3u03bfu03c2 u03c0u03bfu03c5 u03b3u03c1u03acu03c6u03c9 u03b1u03c5u03c4u03cc u03c4u03bf u03acu03c1u03b8u03c1u03bf u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03bcu03bfu03b9u03c1u03b1u03c3u03c4u03ce u03bau03acu03c0u03bfu03b9u03b5u03c2 u03c3u03bau03adu03c8u03b5u03b9u03c2 u03bcu03bfu03c5 u03ae u03b5u03c1u03c9u03c4u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03ac u03bcu03b5 u03b1u03c5u03c4u03cc u03c4u03bf u03b5u03c0u03acu03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b9u03c2 u03b4u03b9u03bau03adu03c2 u03bcu03bfu03c5 u03b5u03bcu03c0u03b5u03b9u03c1u03afu03b5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03ac u03c0u03bfu03c5 u03b1u03bau03bfu03cdu03c9 u03bau03b1u03c4u03ac u03bau03b1u03b9u03c1u03bfu03cdu03c2 u03b1u03c0u03cc u03c6u03afu03bbu03bfu03c5u03c2, u03b3u03bdu03c9u03c3u03c4u03bfu03cdu03c2, u03c3u03c5u03bdu03b1u03b4u03adu03bbu03c6u03bfu03c5u03c2 u03bau03c4u03bb.

u03a4u03bfu03bbu03bcu03ce u03bdu03b1 u03c0u03c9 u03ccu03c4u03b9 u03b4u03b5u03bd u03adu03c7u03c9 u03b3u03bdu03ceu03c3u03b7 u03c4u03bfu03c5 u03b1u03bdu03c4u03b9u03bau03b5u03b9u03bcu03adu03bdu03bfu03c5 u03b1u03bbu03bbu03ac u03bcu03b9u03b1 u03b3u03b5u03bdu03b9u03bau03ae u03b3u03bdu03ceu03c3u03b7 u03c0u03bfu03c5 u03ccu03bbu03bfu03b9 u03bbu03afu03b3u03bf- u03c0u03bfu03bbu03cd u03bau03b1u03c4u03b1u03bbu03b1u03b2u03b1u03afu03bdu03bfu03c5u03bcu03b5 u03c0u03bfu03b9u03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c4u03b1 u03bau03b1u03b8u03aeu03bau03bfu03bdu03c4u03b1 u03c4u03bfu03c5 HR manager, u03ae assistant u03bau03c4u03bb.

u038cu03bcu03c9u03c2 u03b1u03c5u03c4u03cc u03c0u03bfu03c5 u03adu03c7u03c9 u03b4u03b5u03b9 u03b5u03b3u03ce u03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03b9u03bau03ac u03c0u03c1u03b9u03bd u03b1u03c1u03bau03b5u03c4u03ac u03c7u03c1u03ccu03bdu03b9u03b1 u03aeu03c4u03b1u03bd u03bcu03b9u03b1 u03bau03bfu03c0u03adu03bbu03b1 24 u03c7u03c1u03bfu03bdu03ceu03bd u03c3u03b5 u03bcu03b5u03b3u03acu03bbu03b7 u03c0u03bfu03bbu03c5u03b5u03b8u03bdu03b9u03bau03ae u03b7u03bbu03b5u03bau03c4u03c1u03bfu03bdu03b9u03bau03ceu03bd u03b5u03b9u03b4u03ceu03bd, u03c4u03b5u03c7u03bdu03bfu03bbu03bfu03b3u03afu03b1u03c2 u03bau03c4u03bb hr manager, u03bdu03b1 u03bcu03bfu03c5 u03c0u03b1u03afu03c1u03bdu03b5u03b9 u03c3u03c5u03bdu03adu03bdu03c4u03b5u03c5u03beu03b7 u03bcu03b5 u03c0u03bfu03bbu03cd u03acu03c3u03c7u03b7u03bcu03b7 u03c3u03c5u03bcu03c0u03b5u03c1u03b9u03c6u03bfu03c1u03ac u03c7u03c9u03c1u03afu03c2 u03bdu03b1 u03beu03adu03c1u03b5u03b9 u03bau03b1u03bd u03c4u03bf u03b1u03bdu03c4u03b9u03bau03b5u03afu03bcu03b5u03bdu03cc u03bcu03bfu03c5 u03bau03b1u03b9 u03bcu03bfu03c5 u03adu03b4u03c9u03c3u03b5 u03c4u03b7u03bd u03b5u03bdu03c4u03cdu03c0u03c9u03c3u03b7 u03c4u03bfu03c5 u03ccu03c4u03b9 u03c0u03c1u03bfu03c3u03c0u03b1u03b8u03bfu03cdu03c3u03b5 u03bdu03b1 u03c4u03bf u03c0u03b1u03afu03beu03b5u03b9 u03b1u03bdu03ceu03c4u03b5u03c1u03b7 u03bcu03b5 u03c0u03b5u03c1u03afu03c3u03c3u03b9u03bf u03b5u03b3u03c9u03b9u03c3u03bcu03cc u03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03ac u03b5u03c0u03b5u03b9u03b4u03ae u03b5u03afu03c7u03b1u03bcu03b5 u03c4u03b7u03bd u03afu03b4u03b9u03b1 u03b7u03bbu03b9u03bau03afu03b1. u039fu03b9 u03b1u03c0u03b1u03bdu03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03c4u03b7u03c2 u03aeu03c4u03b1u03bd u03b5u03c1u03b9u03c3u03c4u03b9u03bau03adu03c2 u03bau03b1u03b9 u03bau03c5u03bdu03b9u03bau03adu03c2 u03bau03b1u03b9 u03bau03b1u03c4u03acu03bbu03b1u03b2u03b1 u03ccu03c4u03b9 u03b1u03c5u03c4u03ae u03bcu03ccu03bdu03bf u03c3u03c5u03bdu03adu03bdu03c4u03b5u03c5u03beu03b7 u03b4u03b5u03bd u03c4u03b7u03bd u03adu03bbu03b5u03b3u03b5u03c2. u0395u03bau03c4u03ccu03c2 u03b1u03c5u03c4u03bfu03cd, u03bfu03b9 u03b5u03c1u03c9u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03c4u03b7u03c2 u03aeu03c4u03b1u03bd u03bau03b1u03b9 u03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03b9u03bau03adu03c2 u03bau03acu03c4u03b9 u03c0u03bfu03c5 u03b4u03b5u03bd u03aeu03c4u03b1u03bd u03bau03b1u03b8u03ccu03bbu03bfu03c5 u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03cc u03b8u03b5u03c9u03c1u03ce.

u039fu03b9 u03c0u03b5u03c1u03b9u03c3u03c3u03ccu03c4u03b5u03c1u03b5u03c2 u03bbu03bfu03b9u03c0u03ccu03bd u03c0u03bfu03c5 u03b5u03b3u03ce u03b5u03afu03c7u03b1 u03b4u03c5u03c3u03c4u03c5u03c7u03ceu03c2 u03c4u03b7u03bd u03b1u03c4u03c5u03c7u03afu03b1 u03bdu03b1 u03b3u03bdu03c9u03c1u03afu03c3u03c9 u03aeu03c4u03b1u03bd u03c4u03ccu03c4u03b5 u03c3u03c4u03b7u03bd u03afu03b4u03b9u03b1 u03b7u03bbu03b9u03bau03afu03b1 u03bcu03b5 u03bcu03adu03bdu03b1 u03bau03acu03c4u03b9 u03c0u03bfu03c5 u03c0u03c1u03b1u03b3u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ac u03bcu03bfu03c5 u03adu03bau03b1u03bdu03b5 u03c4u03ccu03c3u03b7 u03b5u03bdu03c4u03cdu03c0u03c9u03c3u03b7. u039au03b1u03b9 u03b8u03b1 u03c3u03b1u03c2 u03c0u03c9 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b7 u03c3u03bau03adu03c8u03b7 u03c0u03bfu03c5 u03bcu03bfu03c5 u03c0u03adu03c1u03b1u03c3u03b5 u03c4u03ccu03c4u03b5. u0393u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03b2u03c1u03afu03c3u03bau03bfu03c5u03bd u03b1u03c5u03c4u03adu03c2 u03b4u03bfu03c5u03bbu03b5u03b9u03ac, u03bcu03aeu03c0u03c9u03c2 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03bau03acu03bdu03c9 u03bau03b1u03b9 u03adu03bdu03b1 u03acu03bbu03bbu03bf u03bcu03b5u03c4u03b1u03c0u03c4u03c5u03c7u03b9u03b1u03bau03cc u03c3u03c4u03bf HR, u03bdu03b1 u03bau03b1u03c4u03b5u03c5u03b8u03c5u03bdu03b8u03ce u03c0u03c1u03bfu03c2 u03c4u03b1 u03b5u03bau03b5u03af; (u03b3u03b9u03b1u03c4u03af u03c4u03ccu03c4u03b5 u03c0u03c1u03b9u03bd u03b1u03c0u03cc u03bau03b1u03bcu03b9u03b1 u03b4u03b5u03bau03b1u03c1u03b9u03ac u03c7u03c1u03ccu03bdu03b9u03b1 u03aeu03c4u03b1u03bd u03c4u03bf u03b5u03c0u03acu03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1 u03bau03b1u03b9u03bdu03bfu03cdu03c1u03b9u03bf u03bau03b1u03b9 u03adu03b2u03bbu03b5u03c0u03b1 u03ccu03c4u03b9 u03b6u03b7u03c4u03bfu03cdu03c3u03b1u03bd u03c0u03bfu03bbu03bbu03adu03c2 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03ccu03c7u03b9 u03bcu03b5 u03c0u03c1u03bfu03cbu03c0u03b7u03c1u03b5u03c3u03afu03b1 u03bau03b9u03ccu03bbu03b1u03c2). u039au03acu03c4u03b9 u03c0u03bfu03c5 u03b4u03b5u03bd u03adu03b3u03b9u03bdu03b5 u03b1u03bbu03bbu03ac u03c4u03bf u03b5u03afu03c7u03b1 u03c3u03bau03b5u03c6u03c4u03b5u03af u03bau03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03cc.

u03a0u03ceu03c2 u03bbu03bfu03b9u03c0u03ccu03bd u03bcu03b9u03b1 24u03c7u03c1u03bfu03bdu03b7 u03c4u03ccu03c4u03b5 u03b8u03b1 u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03c3u03b5 u03bdu03b1 u03bau03c1u03afu03bdu03b5u03b9 u03b5u03acu03bd u03bau03acu03c0u03bfu03b9u03bfu03c2 u03c0u03bbu03b7u03c1u03bfu03af u03c4u03b1 u03c0u03c1u03bfu03c3u03ccu03bdu03c4u03b1, u03bau03b1u03b9 u03c0u03bfu03b9u03b1 u03bcu03c0u03bfu03c1u03b5u03af u03bdu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c4u03b1 u03c0u03c1u03bfu03c3u03ccu03bdu03c4u03b1 u03b1u03c5u03c4u03ac; u03a3u03bau03adu03c8u03b7 u03b4u03b9u03bau03ae u03bcu03bfu03c5. u0395u03c0u03afu03c3u03b7u03c2, u03c0u03ceu03c2 u03bcu03c0u03bfu03c1u03b5u03af u03bdu03b1 u03b4u03ceu03c3u03b5u03b9 u03c3u03c5u03bcu03b2u03bfu03c5u03bbu03adu03c2 u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03ccu03bcu03b5u03bdu03bfu03c5u03c2 u03ccu03c4u03b1u03bd u03b5u03bau03b5u03afu03bdu03b7 u03b4u03b5u03bd u03adu03c7u03b5u03b9 u03b4u03bfu03c5u03bbu03adu03c8u03b5u03b9 u03c7u03c1u03ccu03bdu03b9u03b1 u03c3u03b5 u03bcu03b9u03b1 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1. u039au03b1u03b9 u03c4u03b7u03c1u03b5u03af u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b7u03b8u03b9u03bau03bfu03cdu03c2 u03bau03b1u03bdu03ccu03bdu03b5u03c2 u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03ac u03bcu03b5 u03c4u03b7u03bd u03c5u03c0u03b5u03c1u03acu03c3u03c0u03b9u03c3u03b7 u03ae u03bcu03b7 u03c4u03c9u03bd u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03bfu03bcu03adu03bdu03c9u03bd u03bau03b1u03b9 u03c4u03b1 u03b4u03b9u03bau03b1u03b9u03ceu03bcu03b1u03c4u03ac u03c4u03bfu03c5u03c2 u03ae u03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03b5u03af u03c0u03b9u03ccu03bdu03b9 u03c4u03c9u03bd u03bau03b1u03c4u03b5u03c5u03b8u03c5u03bdu03c4u03aeu03c1u03b9u03c9u03bd u03bcu03adu03c4u03c1u03c9u03bd u03c4u03b7u03c2 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1u03c2 u03c0u03bfu03c5 u03c4u03b7u03c2 u03c5u03c0u03bfu03b4u03b5u03b9u03bau03bdu03cdu03bfu03c5u03bd; u0395u03b4u03ce u03c4u03afu03b8u03b5u03bdu03c4u03b1u03b9 u03c4u03bf u03bcu03b5u03b3u03acu03bbu03bf u03b5u03c1u03ceu03c4u03b7u03bcu03b1. u03a3u03c4u03bf u03c0u03b1u03c1u03b1u03bau03acu03c4u03c9 u03c0u03b1u03c1u03acu03b4u03b5u03b9u03b3u03bcu03b1 u03b8u03b1 u03b1u03bdu03b1u03c1u03c9u03c4u03b9u03ccu03bcu03bfu03c5u03bd u03c0u03ceu03c2 u03bcu03b9u03b1 u03c5u03c0u03b5u03cdu03b8u03c5u03bdu03b7 u03b1u03bdu03b8u03c1u03c9u03c0u03afu03bdu03bfu03c5 u03b4u03c5u03bdu03b1u03bcu03b9u03bau03bfu03cd u03b8u03b1 u03b4u03b9u03b1u03c7u03b5u03b9u03c1u03b9u03b6u03ccu03c4u03b1u03bd u03ccu03c4u03b1u03bd u03adu03bdu03b1u03bd u03c5u03c0u03acu03bbu03bbu03b7u03bbu03bf u03c4u03bfu03bd u03bau03bbu03adu03b2u03bfu03c5u03bd, u03b4u03b5u03bd u03c4u03bfu03c5 u03b2u03acu03b6u03bfu03c5u03bd u03b1u03c5u03c4u03ac u03c0u03bfu03c5 u03b4u03b9u03bau03b1u03b9u03bfu03cdu03c4u03b1u03b9, u03c4u03c1u03b9u03b5u03c4u03afu03b5u03c2, u03acu03b4u03b5u03b9u03b5u03c2, u03b4u03b5u03bd u03c4u03bfu03c5 u03c0u03bbu03b7u03c1u03ceu03bdu03bfu03c5u03bd u03c4u03b1 u03b5u03beu03c4u03c1u03ac, u03c4u03b9u03c2 u03b1u03c1u03b3u03afu03b5u03c2, u03bau03b1u03b9 u03c4u03bfu03bd u03bau03bfu03c1u03bfu03cau03b4u03b5u03cdu03bfu03c5u03bd; u0398u03b1 u03c5u03c0u03b5u03c1u03b1u03c3u03c0u03b9u03b6u03ccu03c4u03b1u03bd u03c4u03b7 u03b4u03b9u03bau03b1u03b9u03bfu03c3u03cdu03bdu03b7 u03ae u03b8u03b1 u03c0u03c1u03bfu03c3u03c0u03b1u03b8u03bfu03cdu03c3u03b5 u03bcu03b5 u03c8u03c5u03c7u03bfu03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03bfu03cdu03c2 u03c4u03c1u03ccu03c0u03bfu03c5u03c2 u03bdu03b1 u2018u2019u03b7u03c1u03b5u03bcu03aeu03c3u03b5u03b9u2019u2019 u03c4u03bfu03bd u03c5u03c0u03acu03bbu03bbu03b7u03bbu03bf u03ae u03bdu03b1 u03c4u03bfu03bd u03b1u03c0u03bfu03bbu03cdu03c3u03b5u03b9 u03bcu03b5 u03b3u03bfu03c1u03b3u03adu03c2 u03b4u03b9u03b1u03b4u03b9u03bau03b1u03c3u03afu03b5u03c2; u0389 u03c3u03b5 u03c7u03b5u03b9u03c1u03ccu03c4u03b5u03c1u03b5u03c2 u03bau03b1u03c4u03b1u03c3u03c4u03acu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03b2u03afu03b1u03c2 u03bau03b1u03b9 u03b5u03bau03c6u03bfu03b2u03b9u03c3u03bcu03bfu03cd u03b8u03b1 u03c3u03b9u03c9u03c0u03bfu03cdu03c3u03b5 u03ae u03b8u03b1 u03bau03b1u03c4u03b1u03bau03b5u03c1u03b1u03cdu03bdu03c9u03bdu03b5 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b9u03b8u03cdu03bdu03bfu03bdu03c4u03b5u03c2;

u03a0u03c1u03b9u03bd u03b1u03c0u03cc u03bau03b1u03b9u03c1u03cc u03b5u03afu03c7u03b1 u03bcu03b9u03b1 u03c3u03c5u03b6u03aeu03c4u03b7u03c3u03b7 u03bcu03b5 u03bcu03b9u03b1 u03c6u03afu03bbu03b7 u03b3u03b9u03b1 u03b1u03c5u03c4u03cc u03c4u03bf u03b8u03adu03bcu03b1 u03bau03b1u03b9 u03c4u03bf u03c3u03c5u03b6u03b7u03c4u03acu03b3u03b1u03bcu03b5. u039cu03bfu03c5 u03bbu03adu03b5u03b9 u03bbu03bfu03b9u03c0u03ccu03bd u03ccu03c4u03b9 u03beu03adu03c1u03b5u03b9 u03bcu03b9u03b1 u03b3u03c5u03bdu03b1u03afu03bau03b1 hr manager, u03c3u03b5 u03bcu03b9u03b1 u03bcu03b5u03b3u03acu03bbu03b7 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1, u03b7 u03bfu03c0u03bfu03afu03b1 u03c0u03c1u03b1u03b3u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ac u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c5u03c0u03ccu03b4u03b5u03b9u03b3u03bcu03b1 u03c3u03c4u03b7 u03b4u03bfu03c5u03bbu03b5u03b9u03ac u03c4u03b7u03c2. u038cu03c4u03b1u03bd u03b2u03bbu03adu03c0u03b5u03b9 u03c4u03bf u03acu03b4u03b9u03bau03bf u03c3u03c4u03b7u03bd u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1, u03b4u03b5 u03b4u03b9u03c3u03c4u03acu03b6u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03c4u03b1 u2018u2019u03b2u03acu03bbu03b5u03b9u2019u2019 u03bcu03b5 u03c4u03b7u03bd u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1, u03b4u03b7u03bbu03b1u03b4u03ae u03bdu03b1 u03c5u03c0u03b5u03c1u03b1u03c3u03c0u03b9u03c3u03c4u03ae u03c4u03bfu03bd u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03ccu03bcu03b5u03bdu03bf u03ccu03c4u03b1u03bd u03c6u03c5u03c3u03b9u03bau03ac u03b1u03b4u03b9u03bau03b5u03afu03c4u03b1u03b9 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b7u03bd u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1 u03ae u03c0u03adu03c6u03c4u03b5u03b9 u03b8u03cdu03bcu03b1 u03bcu03b5u03b3u03acu03bbu03b7u03c2 u03b5u03bau03bcu03b5u03c4u03acu03bbu03bbu03b5u03c5u03c3u03b7u03c2. u0393u03b9u03b1u03c4u03af u03b5u03bau03bcu03b5u03c4u03acu03bbu03bbu03b5u03c5u03c3u03b7 u03c0u03bbu03adu03bfu03bd u03c5u03c0u03acu03c1u03c7u03b5u03b9 u03c0u03b1u03bdu03c4u03bfu03cd u03c3u03c4u03b9u03c2 u03b4u03bfu03c5u03bbu03b5u03b9u03adu03c2, u03b4u03b5 u03b3u03afu03bdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03bdu03b1 u03bcu03b7 u03c3u03b5 u03b5u03bau03bcu03b5u03c4u03b1u03bbu03bbu03b5u03c5u03c4u03bfu03cdu03bd. u039cu03b9u03bbu03acu03bcu03b5 u03b3u03b9u03b1 u03c7u03bfu03bdu03c4u03c1u03adu03c2 u03ccu03bcu03c9u03c2 u03bau03b1u03c4u03b1u03c3u03c4u03acu03c3u03b5u03b9u03c2.

u0395u03bd u03bau03b1u03c4u03b1u03bau03bbu03b5u03afu03b4u03b9, u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c0u03bfu03bbu03bbu03ac u03c4u03b1 u03b5u03c1u03c9u03c4u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03c3u03b5 u03b1u03c5u03c4u03ae u03c4u03b7 u03b4u03bfu03c5u03bbu03b5u03b9u03ac, u03bau03b1u03b9 u03bau03c5u03c1u03afu03c9u03c2 u03c0u03bfu03b9u03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c4u03b1 u03bau03b1u03b8u03aeu03bau03bfu03bdu03c4u03b1 u03c0u03bfu03c5 u03c5u03c0u03acu03c1u03c7u03bfu03c5u03bd u03bau03b1u03b9 u03c0u03ceu03c2 u03b4u03b9u03b1u03c7u03b5u03b9u03c1u03afu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03bfu03af u03bfu03b9 u03acu03bdu03b8u03c1u03c9u03c0u03bfu03b9 u03c4u03b9u03c2 u03bau03c1u03afu03c3u03b5u03b9u03c2; u03a5u03c0u03adu03c1 u03c4u03b7u03c2 u03b4u03b9u03bau03b1u03b9u03bfu03c3u03cdu03bdu03b7u03c2 u03ae u03c5u03c0u03adu03c1 u03c4u03b7u03c2 u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1u03c2; u03a4u03bf u03b8u03adu03bcu03b1 u03c4u03b7u03c2 u03b1u03c0u03ccu03bbu03c5u03c3u03b7u03c2 u03b4u03b5u03bd u03c4u03bf u03adu03b8u03b9u03beu03b1, u03b3u03b9u03b1u03c4u03af u03aeu03c4u03b1u03bd u03bf u03bbu03ccu03b3u03bfu03c2 u03c0u03bfu03c5 u03b4u03b5 u03b8u03b1 u03adu03bau03b1u03bdu03b1 u03b1u03c5u03c4u03ae u03c4u03b7 u03b4u03bfu03c5u03bbu03b5u03b9u03ac. u0394u03b5 u03b8u03b1 u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03c3u03b1 u03bdu03b1 u03b1u03c0u03bfu03bbu03cdu03c3u03c9 u03acu03bdu03b8u03c1u03c9u03c0u03bf, u03b5u03bau03c4u03ccu03c2 u03b5u03acu03bd u03c5u03c0u03aeu03c1u03c7u03b5 u03bbu03ccu03b3u03bfu03c2 u03c3u03bfu03b2u03b1u03c1u03ccu03c2 u03bau03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03ccu03c2 u03bf u03acu03bdu03b8u03c1u03c9u03c0u03bfu03c2 u03aeu03c4u03b1u03bd u03b5u03c0u03b9u03bau03afu03bdu03b4u03c5u03bdu03bfu03c2 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7u03bd u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b5u03afu03b1 u03bau03c4u03bb. u03a6u03b1u03bdu03c4u03b1u03c3u03c4u03b5u03afu03c4u03b5 u03bcu03b9u03b1 24u03c7u03c1u03bfu03bdu03b7 u03bdu03b1 u03b1u03c0u03bfu03bbu03cdu03b5u03b9 u03adu03bdu03b1u03bd 60u03c7u03c1u03bfu03bdu03bf u03bf u03bfu03c0u03bfu03afu03bfu03c2 u03adu03c7u03b5u03b9 u03c0u03b1u03b9u03b4u03afu03b1, u03bfu03b9u03bau03bfu03b3u03adu03bdu03b5u03b9u03b1 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b1 u03b2u03b3u03acu03b6u03b5u03b9 u03b4u03cdu03c3u03bau03bfu03bbu03b1.

u00a0

u00a0

u00a0

100%

Leave a Reply