Οι μισθοί στην ΕΕ σύμφωνα με την Eurostat: Η Ελλάδα στην 22η θέση το 2021

Το 2021, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους υπαλλήλους στην ΕΕ ήταν 33.500 ευρώ. Η Eurostat δημοσιεύει αυτόν τον δείκτη για πρώτη φορά.

H Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση απο το τέλος καθώς ο ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ορίζεται 15800.

Η Κύπρος βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση απο την Ελλάδα όπως βλέπετε στον πίνακα και χώρες όπως το Λουξεμβούργο, Δανία, Ιρλανδία αποτελούν τις πρώτες χώρες με βάση τη Eurostat με τον υψηλότερο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης.

Leave a Reply