ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΜΙΑΣ  ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Η Κριτική ικανότητα αποτελεί τη λυδία λίθο για να βρίσκουμε την αλήθεια, είναι το απαύγασμα της πνευματικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι μια σύνθετη πνευματική λειτουργία.

Για να φτάσει στο σημείο να κρίνει ένας άνθρωπος πρέπει προηγουμένως  να έχει επιτελέσει διαμόρφωση κριτηρίων μέσω των οποίων θα φτάσει στη σύγκριση και στην εκτίμηση.

Θετική μπορεί να είναι και κάποια αρνητική κριτική,  περισσότερο από μια καλοπροαίρετη(ακόμα και αν εξακοντίζει μύδρους ), γιατί οι κριτικές των άλλων προσφέρουν μια άλλη οπτική γωνία στα πράγματα.

Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο η κριτική κάθε είδους  έχει ένα σκοπό, τη βελτίωση μιας κατάστασης.

Μια κριτική μπορεί να είναι ανώφελη και καταστροφική όταν είναι κακόβουλη διότι τα κίνητρα και οι στόχοι της δεν είναι η βελτίωση ενός έργου αλλά η δυσφήμηση και η υπονόμευσή του. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν είναι ορθολογικά αλλά τείνουν στην εμπάθεια και βέβαια στη ζήλια. Αυτές οι κριτικές εκτός του ότι δεν είναι κριτικές παρά αποσαφήνιση της χείριστης κατάστασης του υποκειμένου, δεν βασίζονται σε γνώσεις και αρχές αλλά είναι προϊόντα άγνοιας, ημιμάθειας, προκαταλήψεων και αδυναμίας.

Για αυτούς τους λόγους η κριτική δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν μπορεί να γίνεται πρόχειρα και απερίσκεπτα. Επιτάσσεται η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η παιδεία, η καλλιέργεια της πνευματικής δραστηριότητας.

Εν κατακλείδι, μέσα στον κυκεώνα των αντιλήψεων της εποχής μας, στην αλλοτρίωση, στην αλαζονεία, στην αμάθεια, οι αξίες όπως η διαλλακτικότητα, η ταπεινοφροσύνη, η αυτογνωσία και η αυτοκριτική εκλείπουν δυστυχώς. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δε βασίζονται σε αυτές της αρχές πέφτουν θύματα της εποχής, η οποία έχει γεννήσει και θρέψει όλα αυτά τα αρνητικά αισθήματα, και βέβαια στην παγίδα του ίδιου τους του εαυτού (είναι άτομα χωρίς προσωπικότητα και χαρακτήρα και άνθρωποι κακεντρεχείς που τρέφονται από το φθόνο και από την κακόβουλη και ανούσια κριτική).

THE ASPECTS OF A CRITICISM

The critical capability is the cornerstone to find the truth, it is the product of intellectual activity of man. It is a complex mental function.

To get to the point to judge a man, must first establish criteria and measures by  which he/she gets to the comparison and evaluation.

There is  positive and negative criticism. The  benevolent criticism can sometimes has positive consequences because it can illustrates the right perspective on certain things and became a valuable help for the other person.  Criticism has one purpose: To improve a situation or help the other to become better.

One criticism may be futile and destructive when it is malicious because its  motives and objectives are not to improve a project  but usually turns into slander and subversion. The benchmarks are not rational but tend to bitterness and jealousy.

These criticisms clarify the worst condition of the subject, they are not based on knowledge and authority but are products of ignorance, imperfect knowledge, prejudice and weakness. For these reasons, the criticism is not an easy process.

In conclusion, values such as tolerance, humility, self-awareness and self-disciplining are unfortunately missing. Most people whose actions are not based on these principles can become victims of the era, which has given birth to and nourish all these negative feelings, and the trap of their own self. These are people without personality and character.

 

Leave a Reply