Τί είναι μάρκετινγκ;

Η περίοδος μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο συνδέεται με οικονομικά προβλήματα και πολιτικές αναταράξεις .

Αυτοί οι λόγοι αποτέλεσαν την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών οικονομικών μέτρων. Αιτίες όπως ο πληθωρισμός οδήγησε στην δημιουργία της απασχόλησης , της πολιτικής τιμών .

Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην αυτοματοποίηση και η παγκοσμιοποίηση στην ελευθερία οικονομικών συναλλαγών. Ενισχύεται η ζήτηση και έτσι απαιτείται πώληση αγαθών καθώς αρχίζει τότε ο καταναλωτής να αποτελεί τον πρωταγωνιστή που θα καθορίζει τη την αγορά και μέσω των αναγκών του θα καθορίζεται και η παραγωγή. Η τέχνη του μάρκετιγκ στρεφόταν γύρω απο τη διαφήμιση των προιόντων.

Μετά το 1930 ενισχύεται η αύξηση της παραγωγής αγαθών και εν τέλει του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων . Με αυτό τον τρόπο έρχεται το μάρκετιγκ στο προσκήνιο. Η τοποθέτηση των προιόντων στην γενική αγορά απαιτεί πλέον , διανομή , προώθηση και εμπορία.


Το 1960 ο E. Jerome McCarthy διατυπώνει τη θεωρία των 4Ρ (Product, Price, Promotion, Place) στο βιβλίο του <<Basic Marketing. A Managerial Approach».

Ο Philip Kotler εκδίδει το 1967 το έργο του με τίτλο «Marketing–Management» στο οποίο διατυπώνει τη θεωρία του για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να εδραιωθεί στην αγορά και έχει ευημερία. Την περίοδο του 1970 ο καταναλωτής επιθυμεί περισσότερα αγαθά καθώς και αναζητεί ποιότητα.

Το 1980 ο Michael Eugene Porter εκδίδει το έργο του με τίτλο «Competitive Strategy»δηλαδή στρατηγική ανταγωνισμού στο οποίο εξετάζει την επιχειρήση υπο το εύρος στρατηγικής με στόχο την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών. Έτσι φτάνουμε μέχρι το μάρκετιγκ στο χώρο του διαδικτύου οπού συύμφωνα με τον Weber , το μάρκετιγκ στο διαδίκτυο παρέχει μια διαφορετική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τον Γ.Σιώμκο(2004), το μαρκετιγκ διεισδύει στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επίτευξης των σκοπών και των στόχων μιας επιχείρησης. Αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητος στον τομέα της Διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στην ελληνική γλώσσα ο όρος μάρκετιγκ μπορούν να τον αποδόσουν οι έννοιες εμπορία, αγοραγνωσία. Παρόλα αυτά η εννοιολογική του αντιστάθμιση στην ελληνική γλώσσα παραμένει δύσκολη καθώς οι έννοιες αυτές δεν μπορούν επακριβώς να οριοθετήσουν τον όρο μάρκετιγκ.

Κατά τον Philip Kotler (1999), το μάρκετιγκ εμπεριέχει ανθρώπινη δραστηριότητα με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Ο ίδιος υποστηρίζει οτι το μάρκετιγκ αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη της οικονομίας και επιτυγχάνει τη βελτίωση των ανθρωπίνων συνθηκών ζωήν.


Χαρακτηριστικό του μάρκετινγκ αποτελεί το γεγονός οτι κάθε εταιρεία προσπαθεί να δει με την οπτική του ίδιου του καταναλωτή επιθυμώντας την εξασφάλιση του κέρδους.

Μια άλλη εννοιολογική προσέγγιση αποτελεί το γεγονός οτι το μάρκετινγκ ορίζεται ως μέρος του μάνατζμεντ και έχει σκοπό την ικανοποίηση και την πρόβλεψη των καταναλωτικών αναγκών. Άλλοι ορισμοί του μάρκετινγκ σύμγωνα με το Μάλλιαρη (2001) αποτελούν οι παρακάτω:
• Το μάρκετινγκ αποτελείται απο επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες φροντίζουν στην προβολή , στη διανομή , στην τιμολόγηση των προιόντων.
• Μάρκετινγκ μπορούμε να ορίσουμε την διανομή των προιόντων στα διαφορετικά είδη καταναλωτών.
• Το μάρκετινγκ είναι ο τομέας εκείνος που επεκτεινει τη ζήτηση και ικανοποιείται η συναλλαγή προιόντων.
• Έτσι το μάρκετινγκ αποτελεί μια λειτουργεία που συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του καταναλωτή και προσπαθεί να παρέχει τα καταλληλα προιόντα , στον κατάλληλο χρόνο , στη σωστή τιμή και στον κατάλληλο τόπο.


Ο Μπαζιώνης (2010) υποστηρίζει οτι οι θεμελιώδεις αρχές του μάρκετιγκ στηρίζονται στις παρακάτω ιδέες.

Αρχικά , ο καταναλωτής είναι εκείνος που έχει την κεντρική θέση στις προγραμματικές δραστηριότητες.

Δεύτερον , στόχος εταιρείας αποτελεί το κέρδος και οι πωλήσεις.Τρίτον , ο ίδιος υποστηρίζει οτι άλλη αρχή του μάρκετινγκ αποτελεί το γεγονός οτι το μάρκετινγκ οφείλει να διενεργεί συντονισμένες ενέργειες.


Συνεπώς κάθε εταιρεία αρχικά δημιουργεί ένα προιόν και στη συνέχεια εργάζεται στο να επιλέξει διάφορες μεθόδους στο να πείσει τους καταναλωτές να προτιμήσουν το συγκεκριμένο προιόν. Στο μάρκετινγκ η επιχείρηση ουσιαστικά ανακαλύπτει και αναλύει τις προτιμήσεις των καταναλωτών και έτσι προσαρμόζεται η έννοια της προσφοράς με της ζήτησης.


Ουσιαστικά το μάρκετινγκ μπορεί να χαρακτηριστεί ως πεδίο μάχης με σκοπό την αποδοχή και την κατάκτηση του αγοραστικού κοινού.Ενισχύει την καινοτομία , τη δημιουργικότητα, την οξυτητα του νου και την έρευνα.


Το μάρκετιγκ μπορεί να λειτουργήσει σε πολλούς επιχειρησιακούς τομείς για την προώθηση των προιόντων του.Μπορεί να λειτουργήσει σε κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σε εμπορικές επιχειρήσεις , σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, σε πολιτικά κόμματα, στον τορισμό , στον πολιτισμό , στον αθλητισμό όπως και σε αθλητικά σωματεία.

Το μάρκετινγκ των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει και το τουριστικό μάρκετινγκ αλλά και το χρηματοοικονομικό. Στο τουριστικό μάρκετινγκ υπάρχει ο σκοπός ανάδυξης μιας περιοχής ή χώρας ενώ ο χρηματοοικονομικός κλάδος περιλαμβάνει τις τράπεζες και άλλους οργανισμούς.

Το διεθνές μάρκετινγκ περιλαμβάνει την προώθηση είτε υπηρεσιών είτε προιόντων.Το μάρκετινγκ των μη κερδοσκοπικών εταιρειών έχει να κάνει με την διετέλεση των αρχών μάρκετινγκ σε αυτούς τους οργανισμούς. Στο αθλητικό μάρκετινγκ χρησιμοποιείται περισσότερο η τεχνική της ενέργειες προβολής των αθλημάτων.

Στο πολιτιστικό μάρκετινγκ συντάσσεται η ανάπτυξη των αρχων μάρκετινγκ σε ένα πλάισιο συγκεκριμένο για τη διάδοση των πολιτιστικών υπηρεσιών όπως πχ σε μουσία , χώρους κτλ. Το εθνικό μάρκετινγκ αποτελεί ένα άλλος είδος μάρκετινγκ που έχει ως στόχο την ανάδειξη μιας συγκεκριμένη χώρας στο εξωτερικό.

Και τέλος το πολιτικό μάρκετινγκ που έχει ως στόχο την προεκλογική καμπάνια , την προώθηση καθώς και τη διατήρηση του κόμματος (Σ.Δημιτριάδη , 2008 σελ 14-16).

‘—-Στο κείμενο υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα οπότε εάν θέλετε αν χρησιμοποιήσετε κάτι πρέπει να βάλετε πηγή! —-

Leave a Reply