Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας αλλά και στη ζωή μας.

Στην αναζήτηση εργασίας πολλοί αναρωτιούνται, είναι τόσο σημαντική η συναισθηματική νοημοσύνη , το EQ μας;

Πολλοί θεωρούν το συναίσθημα ως ένα αρνητικό κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας μας και το να το εξωτερικεύσεις αποτελεί μείον του εαυτού σου.

Σε έρευνες αποδείχθηκε οτι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με λεκτική επικοινωνία , προσαρμοστικότητα , διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, προσεκτική ακρόαση , σωστή διαχείριση των συναισθημάτων μας , αυτοπεποίθηση , ενσυναίσθηση , επικοινωνία και σωστή συνεργασία.

Σήμερα στο πλαίσιο εργασίας είναι κάτι που δεν μπορείς να αγνοήσεις και πολλοί εργοδότες κρίνουν αναγκαία την ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τί είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;

Η συναισθηματική νοημοσύνη κατά τον Goleman (2000) αποτελεί τη νοημοσύνη της καρδιάς και την ικανότητα να αναγνωρίζει κάποιος τα συναισθήματά του αλλά και τα συναισθήματα των άλλων και να τα διαχειρίζεται.

Πότε ξεκίνησε το ενδιαφέρον σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη ;

Ξεκίνησε το 1973 με μια έρευνα του McClelland ο οποίος ισχυρίστηκε οτι η ομάδα που είχε αυτή την ικανότητα μπορούσε πιο εύκολα να συνεργαστεί.

Η συναισθηματική νοημοσύνη διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο χώρο της εργασίας είτε απο τη μεριά των εργαζομένων είτε απο τη μεριά των ηγετών μιας εταιρίας.

Κατά τον Goleman η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με την ηθική μόρφωση που πρωτεύον στοιχείο αποτελεί το ηθικό ένστικτο. Τελείως διαφορετικό αποτελεί το IQ (Goleman,2000) καθώς είναι ανεξάρτητες έννοιες και δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Υπάρχουν τρεις μορφές νοημοσύνης , η διανοητική , η σωματική , η πνευματική. 4η είναι η συναισθηματική.

Ο Αριστοτέλης αποτελεί ίσως τον πρώτο που έκανε λόγο για τη σηµασία που έχουν τα συναισθήµατα κατά την ανθρώπινη αλληλεπίδραση.,

“Aυτοί που κατέχουν την σπάνια ικανότητα να θυµώνουν

µε το σωστό άτοµο, στο σωστό βαθµό, τη σωστή χρονική στιγµή, για την

σωστή αιτία και µε τον σωστό τρόπο, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε

όλους τους τοµείς της ζωής τους” .

 

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει βάσεις στην Ψυχολογία ως επιστήμη και στο Φρόυντ. O όρος ενσυναίσθηση προήρθε απο τον Einfuhlung και έπειτα υιοθετήθηκε και απο τον ίδιο το Φρόυντ για να περιγράψουν την προβολή των ανθρώπινων συναισθημάτων.

Το EQ είναι πολύ σημαντικό και στο χώρο εργασίας καθώς περιγράφει και τη διαφορά μεταξύ του ηγέτη και του διευθυντή . Έχει αποδειχθεί οτι παίζει σημαντικό ρόλο στο χώρο της εργασίας το κριτήριο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Να βάζεις τη θέση σου στη θέση του άλλου και να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι σε δύσκολες καταστάσεις μέσα στο χώρο της δουλειάς .

Leave a Reply