Τα 6 συχνότερα λάθη στα social media μιας επιχείρησης

u039fu03b9 u03b5u03c0u03b9u03c7u03b5u03b9u03c1u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03c3u03aeu03bcu03b5u03c1u03b1 u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03bfu03cdu03bd u03c4u03b9u03c2 u03c0u03bbu03b1u03c4u03c6u03ccu03c1u03bcu03b5u03c2 u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03b9u03bau03aeu03c2 u03b4u03b9u03bau03c4u03cdu03c9u03c3u03b7u03c2 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03b5u03c0u03b9u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03bfu03cdu03bd u03bcu03b5 u03c5u03c0u03acu03c1u03c7u03bfu03bdu03c4u03b5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03bcu03b5u03bbu03bbu03bfu03bdu03c4u03b9u03bau03bfu03cdu03c2 u03c0u03b5u03bbu03acu03c4u03b5u03c2, u03bdu03b1 u03bcu03bfu03b9u03c1u03acu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03c0u03b5u03c1u03b9u03b5u03c7u03ccu03bcu03b5u03bdu03bf, u03bdu03b1 u03c3u03c5u03bcu03bcu03b5u03c4u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03c3u03b5 u03c3u03c5u03b6u03b7u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2, u03bdu03b1 u03c7u03c4u03afu03b6u03bfu03c5u03bd u03c3u03c7u03adu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b5u03bcu03c0u03b9u03c3u03c4u03bfu03c3u03cdu03bdu03b7u03c2 u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03bau03b1u03c4u03b1u03bdu03bfu03bfu03cdu03bd u03c4u03bfu03c5u03c2 u03c0u03b5u03bbu03acu03c4u03b5u03c2 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03bau03b1u03bbu03cdu03c4u03b5u03c1u03b1 u03bcu03adu03c3u03b1 u03b1u03c0u03cc u03c4u03bf u03c4u03c1u03ccu03c0u03bf u03c0u03bfu03c5 u03b1u03bbu03bbu03b7u03bbu03bfu03b5u03c0u03b9u03b4u03c1u03bfu03cdu03bd u03c3u03c4u03b1 social media. u03a9u03c3u03c4u03ccu03c3u03bf u03c0u03bfu03bbu03bbu03adu03c2 u03c6u03bfu03c1u03adu03c2 u03bfu03b9 u03b4u03b9u03b1u03c7u03b5u03b9u03c1u03b9u03c3u03c4u03adu03c2 u03c4u03c9u03bd u03c3u03b5u03bbu03afu03b4u03c9u03bd u03bau03acu03bdu03bfu03c5u03bd u00a0u03bau03acu03c0u03bfu03b9u03b1 u03b2u03b1u03c3u03b9u03bau03ac u03bbu03acu03b8u03b7. u03a3u03c5u03b3u03bau03adu03bdu03c4u03c1u03c9u03c3u03b1 u03c4u03b1 6 u03c3u03c5u03c7u03bdu03ccu03c4u03b5u03c1u03b1 u03bbu03acu03b8u03b7 u03ceu03c3u03c4u03b5 u03bdu03b1 u03c4u03b1 u03b5u03bdu03c4u03bfu03c0u03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b5u03c5u03bau03bfu03bbu03ccu03c4u03b5u03c1u03b1 u00a0u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03c4u03b1 u00a0u03b1u03c0u03bfu03c6u03b5u03cdu03b3u03bfu03c5u03bcu03b5.

n

1.u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u03a4u03bf u03bdu03b1 u03bcu03b7u03bd u03b1u03c0u03b1u03bdu03c4u03acu03bcu03b5 u03c3u03c4u03b1 fans post u03bau03b1u03b9u00a0 comments.

nn

u00a0u00a0 u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03c3u03b7u03bcu03b1u03bdu03c4u03b9u03bau03cc u03bdu03b1 u03b1u03c0u03b1u03bdu03c4u03acu03bcu03b5 u03c3u03c4u03b1 fan post u03bau03b1u03b9 comments u03bau03b1u03b8u03ceu03c2 u03bfu03b9 u03c7u03c1u03aeu03c3u03c4u03b5u03c2 u03b4u03b5u03bd u03b8u03adu03bbu03bfu03c5u03bd u03bdu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c0u03b1u03b8u03b7u03c4u03b9u03bau03bfu03af u03b4u03adu03bau03c4u03b5u03c2 u03c4u03c9u03bd u03bcu03b7u03bdu03c5u03bcu03acu03c4u03c9u03bd u03b1u03bbu03bbu03ac u03b8u03adu03bbu03bfu03c5u03bd u03bdu03b1 u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03adu03bdu03b1u03bd u03b1u03bdu03bfu03b9u03c7u03c4u03cc u03b4u03b9u03acu03bbu03bfu03b3u03bf. u039du03b1 u03bcu03b9u03bbu03acu03bdu03b5 u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03beu03adu03c1u03bfu03c5u03bd u03ccu03c4u03b9 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b1u03bau03bfu03cdu03bcu03b5. u039cu03adu03c3u03b1 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b7u03bd u03b1u03bbu03bbu03b7u03bbu03b5u03c0u03afu03b4u03c1u03b1u03c3u03b7 u03c7u03c4u03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b3u03adu03c6u03c5u03c1u03b5u03c2 u03c3u03c7u03adu03c3u03b5u03c9u03bd u03b1u03bdu03acu03bcu03b5u03c3u03b1 u03c3u03c4u03bf brand u03bau03b1u03b9 u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 followers. u0391u03c2 u03bcu03b7u03bd u03beu03b5u03c7u03bdu03acu03bcu03b5 u03b5u03c0u03afu03c3u03b7u03c2 u03ccu03c4u03b9 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03b1u03c0u03b1u03bdu03c4u03acu03bcu03b5 u03c3u03c4u03b1u00a0 u03c0u03b1u03c1u03acu03c0u03bfu03bdu03b1 u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03b4u03afu03bdu03bfu03c5u03bcu03b5 u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 u03c7u03c1u03aeu03c3u03c4u03b5u03c2 u03c4u03b9u03c2 u03c0u03bbu03b7u03c1u03bfu03c6u03bfu03c1u03afu03b5u03c2 u03c0u03bfu03c5 u03b6u03b7u03c4u03acu03bdu03b5. u03a4u03b1 u03b1u03c1u03bdu03b7u03c4u03b9u03bau03ac u03c3u03c7u03ccu03bbu03b9u03b1 u03b4u03b5u03bd u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b1u03c0u03b1u03c1u03b1u03afu03c4u03b7u03c4u03b1 u03bdu03b1 u03bau03b1u03c4u03b1u03bbu03aeu03beu03bfu03c5u03bd u03c3u03b5 u03bcu03b9u03b1 u00a0u03bau03b1u03c4u03b1u03c3u03c4u03c1u03bfu03c6u03ae, u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03bcu03b9u03b1 u03b5u03c5u03bau03b1u03b9u03c1u03afu03b1 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03b4u03b5u03afu03beu03bfu03c5u03bcu03b5 u03c3u03c4u03bfu03c5u03c2 u03c0u03b5u03bbu03acu03c4u03b5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c3u03b5 u03ccu03c0u03bfu03b9u03bfu03bd u03acu03bbu03bbu03bfu03bd u03c4u03c5u03c7u03b1u03afu03bdu03b5u03b9 u03bdu03b1 u03c0u03b1u03c1u03b1u03bau03bfu03bbu03bfu03c5u03b8u03b5u03af u03ccu03c4u03b9 u03b8u03adu03bbu03bfu03c5u03bcu03b5 u03c0u03c1u03b1u03b3u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ac u03bdu03b1 u03b2u03bfu03b7u03b8u03aeu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5. u0393u03b9u03b1 u03c0u03b1u03c1u03acu03b4u03b5u03b9u03b3u03bcu03b1 u03b1u03bd u03adu03bdu03b1u03c2 u03c7u03c1u03aeu03c3u03c4u03b7u03c2 u03c3u03c7u03bfu03bbu03b9u03acu03c3u03b5u03b9 u03bau03acu03c4u03c9 u03b1u03c0u03cc u03bau03acu03c0u03bfu03b9u03bf post u03bcu03b1u03c2 u00abu0394u03bfu03bau03afu03bcu03b1u03c3u03b1 u03c4u03b1 u03c0u03c1u03bfu03cau03ccu03bdu03c4u03b1 u03c3u03b1u03c2 u03bau03b1u03b9 u03adu03bcu03b5u03b9u03bdu03b1 u03b1u03c0u03ccu03bbu03c5u03c4u03b1 u03b5u03c5u03c7u03b1u03c1u03b9u03c3u03c4u03b7u03bcu03adu03bdu03bfu03c2u00bb, u03b5u03bcu03b5u03afu03c2 u03b8u03b1 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03b1u03bdu03c4u03b9u03b4u03c1u03acu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c3u03c4u03bf u03c3u03c7u03ccu03bbu03b9u03bf u03c4u03bfu03c5 u03c7u03c1u03aeu03c3u03c4u03b7 u03c0u03b1u03c4u03ceu03bdu03c4u03b1u03c2 like u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03b1u03c0u03b1u03bdu03c4u03aeu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u00abu03a7u03b1u03b9u03c1u03ccu03bcu03b1u03c3u03c4u03b5 u03c0u03bfu03c5 u03bcu03b5u03afu03bdu03b1u03c4u03b5 u03b5u03c5u03c7u03b1u03c1u03b9u03c3u03c4u03b7u03bcu03adu03bdu03bfu03c2u00bb u03ceu03c3u03c4u03b5 u03bdu03b1 u03b4u03b5u03afu03beu03bfu03c5u03bcu03b5 u03c3u03c4u03bfu03bd u03c7u03c1u03aeu03c3u03c4u03b7 u03ccu03c4u03b9 u03b4u03b9u03b1u03b2u03acu03c3u03b1u03bcu03b5 u03c4u03bf u03c3u03c7u03ccu03bbu03b9u03bf u03c4u03bfu03c5 u03bau03b1u03b9 u03b4u03b5u03bd u03bcu03b1u03c2 u03c0u03adu03c1u03b1u03c3u03b5 u00a0u03b1u03c0u03b1u03c1u03b1u03c4u03aeu03c1u03b7u03c4u03bf.

nn

2.u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u03a4u03b1 posts u03bdu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c5u03c0u03b5u03c1u03b2u03bfu03bbu03b9u03bau03ac promotional .

nn

u00a0u00a0 u03a4u03b1 social media u03b1u03c1u03c7u03b9u03bau03ac u03c3u03c7u03b5u03b4u03b9u03acu03c3u03c4u03b7u03bau03b1u03bd u03bcu03b5 u03c3u03bau03bfu03c0u03cc u03bfu03b9 u03acu03bdu03b8u03c1u03c9u03c0u03bfu03b9 u03b1u03c0u03cc u03ccu03bbu03bf u03c4u03bf u03bau03ccu03c3u03bcu03bf u03bdu03b1 u03b1u03bbu03bbu03b7u03bbu03bfu03b5u03c0u03b9u03b4u03c1u03bfu03cdu03bd u03bcu03b5u03c4u03b1u03beu03cd u03c4u03bfu03c5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03ccu03c7u03b9 u03b3u03b9u03b1 u03b5u03c0u03b9u03c7u03b5u03b9u03c1u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03c0u03bfu03c5 u03b8u03adu03bbu03bfu03c5u03bd u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b1u03c6u03b7u03bcu03b9u03c3u03c4u03bfu03cdu03bd u03ccu03c0u03c9u03c2 u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03aeu03b8u03b7u03bau03b1u03bd u03b1u03c1u03b3u03ccu03c4u03b5u03c1u03b1. u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03bau03b1u03bbu03cc u03bbu03bfu03b9u03c0u03ccu03bd u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b1u03c4u03b7u03c1u03aeu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b1u03c5u03c4u03ccu03bd u03c4u03bfu03bd u03c7u03b1u03c1u03b1u03bau03c4u03aeu03c1u03b1 u03c4u03c9u03bd social media u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03ceu03bdu03c4u03b1u03c2 u03c4u03b9u03c2 u03c0u03bbu03b1u03c4u03c6u03ccu03c1u03bcu03b5u03c2 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03c3u03c5u03bcu03bcu03b5u03c4u03adu03c7u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b5u03bdu03b5u03c1u03b3u03ac u03c3u03b5 u03c3u03c5u03b6u03b7u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2, u03bdu03b1 u03b4u03b7u03bcu03b9u03bfu03c5u03c1u03b3u03bfu03cdu03bcu03b5 u03c3u03c7u03adu03c3u03b5u03b9u03c2 u03bcu03b5 u03bdu03adu03bfu03c5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c0u03b1u03bbu03b9u03bfu03cdu03c2 u03c0u03b5u03bbu03acu03c4u03b5u03c2, u03bdu03b1 u03bau03bfu03b9u03bdu03bfu03c0u03bfu03b9u03bfu03cdu03bcu03b5 u03c6u03c9u03c4u03bfu03b3u03c1u03b1u03c6u03afu03b5u03c2, u03b2u03afu03bdu03c4u03b5u03bf u03ae u03b1u03bau03ccu03bcu03b1 u03bau03b1u03b9 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b5u03c5u03c7u03b1u03c1u03b9u03c3u03c4u03aeu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7u03bd u03b5u03bcu03c0u03b9u03c3u03c4u03bfu03c3u03cdu03bdu03b7 u03c0u03bfu03c5 u03bcu03b1u03c2 u03b4u03b5u03afu03c7u03bdu03bfu03c5u03bd. u0391u03bd u03b1u03bdu03b5u03b2u03acu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c3u03c5u03bdu03adu03c7u03b5u03b9u03b1 promotional post u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c0u03bfu03bbu03cd u03c0u03b9u03b8u03b1u03bdu03cc u03bfu03b9 followers u03bdu03b1 u03bau03bfu03c5u03c1u03b1u03c3u03c4u03bfu03cdu03bd u03bau03b1u03b9 u03bdu03b1 u03b8u03b5u03c9u03c1u03aeu03c3u03bfu03c5u03bd u03ccu03c4u03b9u00a0 u03b4u03b5u03bd u03adu03c7u03bfu03c5u03bcu03b5 u03bau03acu03c4u03b9 u03acu03bbu03bbu03bf u03bdu03b1 u03c4u03bfu03c5u03c2 u00abu03c0u03bfu03cdu03bcu03b5u00bb u03bcu03b5 u03b1u03c0u03bfu03c4u03adu03bbu03b5u03c3u03bcu03b1 u03bdu03b1 u03bcu03b1u03c2 u03bau03acu03bdu03bfu03c5u03bd unfollow.

nn

3.u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u039du03b1u00a0 u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03bfu03cdu03bcu03b5 u03b1u03c0u03bbu03ac u03bau03b1u03b9 u03bcu03ccu03bdu03bf u03c4u03bf u03bau03bfu03c5u03bcu03c0u03af u03c4u03bfu03c5 boost.

nn

u00a0u00a0 u03a0u03c1u03bfu03c4u03bfu03cd u03b5u03bdu03b9u03c3u03c7u03cdu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03bcu03b9u03b1 u03b1u03bdu03acu03c1u03c4u03b7u03c3u03b7 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c3u03b7u03bcu03b1u03bdu03c4u03b9u03bau03cc u03bdu03b1 u03b2u03b5u03b2u03b1u03b9u03c9u03b8u03bfu03cdu03bcu03b5 u03ccu03c4u03b9 u03b1u03beu03afu03b6u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03c4u03b7 u03c4u03bfu03bdu03afu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5. u0394u03b5u03bd u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03bau03acu03bdu03bfu03c5u03bcu03b5 boost u03ccu03bbu03b5u03c2 u03c4u03b9u03c2 u03b1u03bdu03b1u03c1u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03bcu03b1u03c2. u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03c3u03c5u03bcu03c6u03adu03c1u03bfu03bd u03bdu03b1 u03c4u03bfu03bdu03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c4u03b9u03c2 u03b1u03bdu03b1u03c1u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2 u03c0u03bfu03c5 u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03bcu03b9u03b1 u03c3u03b1u03c6u03ae u03c0u03b1u03c1u03ccu03c4u03c1u03c5u03bdu03c3u03b7 u03b3u03b9u03b1 u03b4u03c1u03acu03c3u03b7, u03b5u03c3u03c4u03b9u03acu03b6u03bfu03c5u03bd u03c3u03c4u03bf target group u03bcu03b1u03c2, u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03bcu03b9u03bau03c1u03cc u03bau03b5u03afu03bcu03b5u03bdu03bf, u03bcu03b9u03b1 u03b5u03b9u03bau03ccu03bdu03b1 u03c0u03bfu03c5 u03c0u03c1u03bfu03bau03b1u03bbu03b5u03af u03c3u03c5u03bdu03b1u03b9u03c3u03b8u03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03bau03b1u03b9 u03b8u03b1 u03c4u03c1u03b1u03b2u03aeu03beu03b5u03b9 u03c4u03bf u03b2u03bbu03adu03bcu03bcu03b1 u03c4u03bfu03c5 u03bau03bfu03b9u03bdu03bfu03cd u03bcu03b1u03c2. u03a4u03adu03bbu03bfu03c2 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03c0u03c1u03bfu03c9u03b8u03bfu03cdu03bcu03b5 u03bcu03ccu03bdu03bf u03c0u03b5u03c1u03b9u03b5u03c7u03ccu03bcu03b5u03bdu03bf u03c0u03bfu03c5 u03bbu03b5u03b9u03c4u03bfu03c5u03c1u03b3u03b5u03af u03bau03b1u03bbu03ac u03bau03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03cc u03b8u03b1 u03c4u03bf u03bcu03acu03b8u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b1u03c0u03cc u03c4u03bf ROI.

nn

4.u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u039du03b1 u03c0u03c1u03bfu03c9u03b8u03aeu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c4u03b1 post u03c7u03c9u03c1u03afu03c2 u03bdu03b1 u03bcu03b5u03c4u03c1u03acu03bcu03b5 u03c4u03bf ROI. (Return On Investments).

nn

u00a0u00a0u00a0 u03a4u03bf ROI u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b7 u03bcu03adu03c4u03c1u03b7u03c3u03b7 u03c4u03b7u03c2 u03b1u03c0u03ccu03b4u03bfu03c3u03b7u03c2 u03c3u03c4u03b1 u03bcu03adu03c3u03b1 u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03b9u03bau03aeu03c2 u03b4u03b9u03bau03c4u03cdu03c9u03c3u03b7u03c2 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b5u03c0u03afu03c3u03b7u03c2 u03c4u03bf u03bau03bbu03b5u03b9u03b4u03af u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b7 u03b4u03b7u03bcu03b9u03bfu03c5u03c1u03b3u03afu03b1 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b7 u03b2u03b5u03bbu03c4u03afu03c9u03c3u03b7 u03c4u03b7u03c2 u03c3u03c4u03c1u03b1u03c4u03b7u03b3u03b9u03bau03aeu03c2 u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03b9u03bau03aeu03c2 u03c0u03c1u03bfu03ceu03b8u03b7u03c3u03b7u03c2. u039cu03b1u03c2 u03b4u03b5u03afu03c7u03bdu03b5u03b9 u03c4u03b9 u03bbu03b5u03b9u03c4u03bfu03c5u03c1u03b3u03b5u03af u03bau03b1u03b9 u03c4u03b9 u03ccu03c7u03b9, u03b5u03c0u03b9u03c4u03c1u03adu03c0u03bfu03bdu03c4u03b1u03c2 u03bcu03b1u03c2 u03bdu03b1 u03b1u03bbu03bbu03acu03beu03bfu03c5u03bcu03b5 u03c0u03ccu03c1u03bfu03c5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b1u03bau03c4u03b9u03bau03adu03c2 u03ceu03c3u03c4u03b5u00a0 u03c4u03bf u03b1u03c0u03bfu03c4u03adu03bbu03b5u03c3u03bcu03b1 u03bdu03b1 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c0u03b9u03bf u03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03b5u03c3u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03cc. u0391u03bd u03b4u03b5u03bd u03bcu03b5u03c4u03c1u03acu03bcu03b5 u03c4u03bf ROI u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c0u03bfu03bbu03cd u03c0u03b9u03b8u03b1u03bdu03cc u03b7 u03c3u03c4u03c1u03b1u03c4u03b7u03b3u03b9u03bau03ae u03bcu03b1u03c2 u03bdu03b1 u03bcu03b7u03bd u03bbu03b5u03b9u03c4u03bfu03c5u03c1u03b3u03b5u03af u03bcu03b5 u03c3u03c5u03bdu03adu03c0u03b5u03b9u03b1 u00a0u03bdu03b1 u03b1u03c0u03bfu03c4u03cdu03c7u03b5u03b9. u039cu03b5 u03b2u03acu03c3u03b7 u03c4u03bf ROI u03bau03acu03bdu03bfu03c5u03bcu03b5 u03b1u03bdu03b1u03c1u03c4u03aeu03c3u03b5u03b9u03c2, u03ccu03c0u03bfu03c5 u03c4u03bf ROI u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c5u03c8u03b7u03bbu03cc u03bau03b1u03b9 u03b5u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03adu03c1u03b5u03b9 u03c4u03bf u03bau03bfu03b9u03bdu03cc u03bcu03b1u03c2 u03c0.u03c7. u0391u03bd Apivitau00a0 u03bau03acu03bdu03b5u03b9u00a0 post u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03ac u03bcu03b5 u03c4u03b7 u03b6u03c9u03ae u03c4u03c9u03bd u03bcu03b5u03bbu03b9u03c3u03c3u03ceu03bd u03bau03b1u03b9 u03c4u03bf ROu0399 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c7u03b1u03bcu03b7u03bbu03cc u03c4u03ccu03c4u03b5 u03b8u03b1 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03b1u03bbu03bbu03acu03beu03b5u03b9 u03c4u03b1u03bau03c4u03b9u03bau03ae.

nn

5.u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u039du03b1 u03bcu03b7u03bd u03c3u03c4u03bfu03c7u03b5u03cdu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c4u03bf u03c3u03c9u03c3u03c4u03cc u03bau03bfu03b9u03bdu03cc.

nn

u00a0u00a0u00a0 u03a4u03bf u03bdu03b1 u03b3u03bdu03c9u03c1u03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c4u03bf target group u03c0u03bfu03c5 u03c3u03c4u03bfu03c7u03b5u03cdu03bfu03c5u03bcu03b5 u03bcu03b1u03c2 u03b2u03bfu03b7u03b8u03ac u03bdu03b1 u03b3u03bdu03c9u03c1u03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5u00a0 u03c0u03bfu03b9u03b1 social media u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03bfu03cdu03bd u03c0u03b9u03bf u03c0u03bfu03bbu03cd. u0388u03c4u03c3u03b9 u03b8u03b1 u03b1u03c0u03bfu03c6u03b1u03c3u03afu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03b1u03bd u03c7u03c1u03b5u03b9u03b1u03b6u03ccu03bcu03b1u03c3u03c4u03b5 u03c3u03b5u03bbu03afu03b4u03b1 u03c3u03c4u03bf Facebook u03ae u03bau03b1u03bdu03acu03bbu03b9 u03c3u03c4u03bf you tube u03ae u03bbu03bfu03b3u03b1u03c1u03b9u03b1u03c3u03bcu03cc u03c3u03c4u03bfu00a0u00a0 Pinterest u03ae u03c3u03c4u03bf Twitter u03ae u03c3u03b5u03bbu03afu03b4u03b1 u03c3u03c4u03bf Instagram u03ae u03b5u03c4u03b1u03b9u03c1u03b9u03bau03ae u03c3u03b5u03bbu03afu03b4u03b1 u03c3u03c4u03bf LinkedIn u03ae u03c3u03b5 u03bau03acu03c0u03bfu03b9u03b1 u03b1u03c0u03cc u03ccu03bbu03b1 u03c3u03c5u03bdu03b4u03c5u03b1u03c3u03c4u03b9u03bau03ac. u0391u03c5u03c4u03cc u03b8u03b1 u03bcu03b1u03c2 u03b2u03bfu03b7u03b8u03aeu03c3u03b5u03b9 u03bau03b1u03b9 u03c3u03c4u03b1 post u03c0u03bfu03c5 u03b8u03b1 u03bau03acu03bdu03bfu03c5u03bcu03b5 u03bau03b1u03b8u03ceu03c2 u03b1u03bdu03c4u03b9u03bbu03b1u03bcu03b2u03b1u03bdu03ccu03bcu03b1u03c3u03c4u03b5 u03c4u03b9 u03b5u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03adu03c1u03b5u03b9 u03c4u03bf target group u03bcu03b1u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c3u03b5 u03c4u03b9 u03b8u03b1 u03b1u03bdu03c4u03b1u03c0u03bfu03bau03c1u03b9u03bdu03ccu03c4u03b1u03bd. u0395u03c0u03afu03c3u03b7u03c2 u03c0u03c1u03bfu03c3u03b1u03c1u03bcu03ccu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c4u03bf u03cdu03c6u03bfu03c2 u03c3u03c4u03b1 u03b4u03b9u03acu03c6u03bfu03c1u03b1 u03b5u03afu03b4u03b7 u03bau03bfu03b9u03bdu03bfu03cd u03c3u03b5 u03bau03b1u03b8u03adu03bdu03b1 u03b1u03c0u03cc u03c4u03b1 social media u03c0u03bfu03c5 u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03bfu03cdu03bcu03b5 u03c0.u03c7. Facebook: u03b1u03bdu03acu03bbu03b1u03c6u03c1u03bf, u03c6u03b9u03bbu03b9u03bau03cc. u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03c3u03b7u03bcu03b1u03bdu03c4u03b9u03bau03cc u03bbu03bfu03b9u03c0u03ccu03bd u03bdu03b1 u03b3u03bdu03c9u03c1u03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03c4u03bf u03c6u03cdu03bbu03bf, u03c4u03b7u03bd u03b7u03bbu03b9u03bau03afu03b1 , u03c4u03bf u03b5u03b9u03c3u03ccu03b4u03b7u03bcu03b1, u03c4u03bf u03bcu03b1u03b8u03b7u03c3u03b9u03b1u03bau03cc u03b5u03c0u03afu03c0u03b5u03b4u03bf, u03c4u03b7 u03b3u03b5u03c9u03b3u03c1u03b1u03c6u03b9u03bau03ae u03c4u03bfu03c0u03bfu03b8u03b5u03c3u03afu03b1 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b1 u03b5u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03adu03c1u03bfu03bdu03c4u03b1 u03c4u03bfu03c5 target group u03bcu03b1u03c2. u0393u03b9u03b1 u03c0u03b1u03c1u03acu03b4u03b5u03b9u03b3u03bcu03b1 u03bfu03b9 u03b2u03c1u03b5u03c6u03b9u03bau03adu03c2 u03bau03c1u03adu03bcu03b5u03c2 u03c4u03b7u03c2 u0393u03b9u03ceu03c4u03b7u03c2 u03c3u03c4u03bfu03c7u03b5u03cdu03bfu03c5u03bd u03c3u03b5 u03bcu03b1u03bcu03ac u03acu03c1u03b1 u03b3u03c5u03bdu03b1u03afu03bau03b1, u03b7u03bbu03b9u03bau03afu03b1u03c2 30 u03bcu03b5 45, u03bcu03b5 u03bcu03b1u03b8u03b7u03c3u03b9u03b1u03bau03cc u03b5u03c0u03afu03c0u03b5u03b4u03bf u03b4u03b5u03c5u03c4u03b5u03c1u03bfu03b2u03acu03b8u03bcu03b9u03b1 u03c5u03c0u03bfu03c7u03c1u03b5u03c9u03c4u03b9u03bau03ae u03b5u03bau03c0u03b1u03afu03b4u03b5u03c5u03c3u03b7, u03b5u03b9u03c3u03ccu03b4u03b7u03bcu03b1 u03c7u03b1u03bcu03b7u03bbu03cc u03c0u03c1u03bfu03c2 u03bcu03b5u03c3u03b1u03afu03bf u03bau03b1u03b9 u03c4u03b9u03c2 u03b5u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03adu03c1u03bfu03c5u03bd u03c0u03bfu03bbu03cd u03c0u03bbu03b7u03c1u03bfu03c6u03bfu03c1u03afu03b5u03c2 u03c0u03bfu03c5 u03c3u03c7u03b5u03c4u03afu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03bcu03b5 u03c4u03b1 u03bcu03c9u03c1u03ac u03c4u03bfu03c5u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b9u03c2 u03afu03b4u03b9u03b5u03c2. u0391u03c1u03acu00a0 u03bf social media manageru00a0 u03b8u03b1 u03c0u03c1u03adu03c0u03b5u03b9 u03bdu03b1 u03bau03acu03bdu03b5u03b9 focus u03c3u03b5 u03b1u03c5u03c4u03adu03c2 u03c4u03b9u03c2 u03c0u03bbu03b7u03c1u03bfu03c6u03bfu03c1u03afu03b5u03c2 .

nn

6.u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0 u039du03b1 u03bcu03b7u03bd u03adu03c7u03bfu03c5u03bcu03b5 budget u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b9u03c2 u03b4u03b9u03b1u03c6u03b7u03bcu03afu03c3u03b5u03b9u03c2.

nn

u00a0 u039fu03b9 u03c0u03bbu03b7u03c1u03c9u03bcu03adu03bdu03b5u03c2 u03b4u03b9u03b1u03c6u03b7u03bcu03afu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03c0u03bfu03bbu03cd u03c7u03c1u03aeu03c3u03b9u03bcu03b5u03c2 u03b3u03b9u03b1 u03bcu03afu03b1 u03b5u03c0u03b9u03c7u03b5u03afu03c1u03b7u03c3u03b7 u03bau03b1u03b8u03ceu03c2 u03bcu03b1u03c2 u03b2u03bfu03b7u03b8u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03c3u03c4u03bfu03c7u03b5u03cdu03c3u03bfu03c5u03bcu03b5 u03bcu03b5 u03b1u03bau03c1u03afu03b2u03b5u03b9u03b1 u03c4u03bf target group u03bcu03b1u03c2 u03bcu03adu03c3u03b1 u03b1u03c0u03cc u03bau03acu03c0u03bfu03b9u03b5u03c2 u03c1u03c5u03b8u03bcu03afu03c3u03b5u03b9u03c2u00a0 u03c0.u03c7. u0391u03bd u03c4u03bf brand u03c0u03bfu03c5 u03b5u03bau03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03bfu03cdu03bcu03b5 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b7 Nike u03b8u03b1 u03b5u03c0u03b9u03bbu03adu03beu03bfu03c5u03bcu03b5 u03b7 u03b4u03b9u03b1u03c6u03aeu03bcu03b9u03c3u03b7 u03bcu03b1u03c2 u03bdu03b1 u03c0u03c1u03bfu03b2u03acu03bbu03bbu03b5u03c4u03b1u03b9 u03c0u03b9u03bf u03c0u03bfu03bbu03cd u03c3u03b5 u03b1u03bdu03b8u03c1u03ceu03c0u03bfu03c5u03c2 u03c0u03bfu03c5 u03b1u03c3u03c7u03bfu03bbu03bfu03cdu03bdu03c4u03b1u03b9 u03bcu03b5 u03c4u03bfu03bd u03b1u03b8u03bbu03b7u03c4u03b9u03c3u03bcu03cc. u0388u03c4u03c3u03b9 u03b5u03bdu03c4u03bfu03c0u03afu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c0u03b5u03c1u03b9u03bfu03c1u03afu03b6u03bfu03bdu03c4u03b1u03c2 u03adu03beu03c5u03c0u03bdu03b1 u03c4u03bf u03bau03bfu03b9u03bdu03cc u03bcu03b1u03c2 u03c0u03b5u03c1u03b9u03bfu03c1u03afu03b6u03bfu03c5u03bcu03b5 u03bau03b1u03b9 u03c4u03bf budget u03bcu03b1u03c2. u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03c3u03b7u03bcu03b1u03bdu03c4u03b9u03bau03cc u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b1u03b8u03adu03c4u03bfu03c5u03bcu03b5 budget u03b3u03b9u03b1 u03c0u03bbu03b7u03c1u03c9u03bcu03adu03bdu03b5u03c2 u03b4u03b9u03b1u03c6u03b7u03bcu03afu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b1u03c6u03bfu03cd u03bau03acu03b8u03b5 u03c6u03bfu03c1u03ac u03c0u03bfu03c5 u03c0u03bbu03b7u03c1u03ceu03bdu03bfu03c5u03bcu03b5 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03c3u03c4u03b5u03afu03bbu03bfu03c5u03bcu03b5 u03adu03bdu03b1 u03bcu03aeu03bdu03c5u03bcu03b1 u03c3u03c4u03b1 social media u03b5u03bdu03b9u03c3u03c7u03cdu03b5u03c4u03b1u03b9 u03b7 u03c3u03c5u03bdu03bfu03bbu03b9u03bau03ae u03c0u03c1u03bfu03b2u03bfu03bbu03ae u03bcu03b1u03c2 .

n

Leave a Reply