Συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο με τα επαγγέλματα του μέλλοντος και είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα απαραίτητο για οποιοδήποτε επαγγελματία, απόφοιτο. Το πρόγραμμα Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες (Business Communication) παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εξοικείωση με τις επαγγελματικές τεχνικές της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοιContinue Reading