Έχετε φτάσει στο σημείο που πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις του υπεύθυνου πρόσληψης. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον χώρο του HR πιστεύουν ότι μια καλή συνέντευξη προϋποθέτει να έχετε ετοιμάσει και από τη δική σας πλευρά κάποιες ερωτήσεις.Η executive coach Karen Elizaga εξηγεί: “Είναι σημαντικό να βλέπουμε μια συνέντευξηContinue Reading