η δημιουργικότητα αποτελούσε σημαντικό χαρακτηριστικό μερικών ανθρώπων που κουβαλούσαν αυτό το αγαθό. έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες ανατρέπουν την κρατούσα αντίληψη και μαρτυρούν οτι η δημιουργικότητα έχει να κάνει με δυνάμεις που έχει ο καθένας απο εμάς οι οποίες εμπερικλείουν τη δημιουργική σκέψη και την παραγωγή ιδεών.   Τί σημαίνειContinue Reading