Πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει ως την Carrie Bradshaw της Ελλάδας, και δεν έχουν άδικο. Continue Reading

https://anchor.fm/lifeinmedia/episodes/Why-do-you-want-to-be-a-blogger-EN-eqb6pp I know that you like to see the fashion bloggers’ photo shootings wearing high end pieces and luxury items. Watching a reality which is not as it seems to be , maybe gives you the wrong reasons to become a blogger. Many bloggers want to be famous or lovedContinue Reading