Αρκετές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και λόγω των συνθηκών που υπάρχουν δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Μερικές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες κυρίως με την ψηφιοποίηση των καταστημάτων τους και με την μετατροπή των υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Πώς λοιπόν μπορούν οιContinue Reading