Ο όρος bullying ή εκφοβισμός- βία στο περιγράφει μια κατάσταση στην οποία ενυπάρχει εσκεμμένη σωμματικη ή λεκτική βία. Σύμφωνα με έρευνες τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται πολλαπλά περιστατικά ενδοσχολικής βίας τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Μπορείτε για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.antibullyingnetwork.gr/ Ας μην κρυβόμαστε και επικεντρωνόμαστε μόνο σταContinue Reading