Εμπεύστηκε απο τον Σωσύρ Saussure. Προχώρησε θα λέγαμε αυτό που άρχισε ο διάσημος σημειολόγος και γλωσσολόγος Saussure. Να δούμε πρώτα ποιός ήταν ο Σωσύρ και τί έκανε. «Αν κάποιος μπορεί να ονομαστεί ιδρυτής της σύγχρονης γλωσσολογίας, αυτός είναι ο σπουδαίος Ελβετός μελετητής Ferdinand de Saussure» (Lyons, 2002: 66). Έθεσε ταContinue Reading