Τα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν να τα χρησιμοποιούν οι bloggers (άνθρωποι της διπλανής πόρτας) και κατέληξαν να τα χρησιμοποιούν οι εταιρείες. Το twitter, όμως, αποτελεί ένα απο τα κοινωνικά δίκτυα που έχει διαφορετική χρησιμότητα. Μπορούμε να πούμε οτι αποτελεί το πιο δύσκολο κοινωνικό δίκτυο ακόμα και για πολλούς social media managers.Continue Reading