Τί είναι η δημιουργικότητα;

Πολλά χρόνια πριν

η δημιουργικότητα αποτελούσε σημαντικό χαρακτηριστικό μερικών ανθρώπων που κουβαλούσαν αυτό το αγαθό.

Στη σημερινή εποχή

έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες οι οποίες ανατρέπουν την κρατούσα αντίληψη και μαρτυρούν οτι η δημιουργικότητα έχει να κάνει με δυνάμεις που έχει ο καθένας απο εμάς οι οποίες εμπερικλείουν τη δημιουργική σκέψη και την παραγωγή ιδεών.

 

Τί σημαίνει η λέξη δημιουργικότητα;;;

Δημιουργικότητα είναι η παραγωγή ενός νέου έργου με βάση την ιδέα , την ικανότητα και τη φαντασία. Πολλοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν οτι είναι αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης που έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση κινητήριων δυνάμεων του μυαλού.

Σύμφωνα με τοys Getzels &Jackson (1962) η δημιουργικότητα αποτελεί έναν συνδυασμό στοιχείων που θεωρούνται πρότυπα και διαφορετικά.

Οι Lowenfeld &Brittain (1975) υποστηρίζουν οτι η δημιουργικότητα έχει σχέση με την ευκαμψία της σκέψης , την πρωτοτυπία, το διαφορετικό τρόπο σκέψης και τον τρόπο που επιλύει κάποιος τα προβλήματα.

Ο Einstein δε υποστηρίζει οτι το να μπορείς να διατυπώσεις ένα πρόβλημα είναι πιο δύσκολο απο την επίλυσή του.

Η δημιουργικότητα έχει να κάνει με τη νοημοσύνη πολλές φορές , με το IQ αλλά και με το EQ. Ο Guildford διακρίνει τη νοημοσύνη σε πέντε είδη γνωστικών διεργασιών, την κατανόηση , τη μνήμη , τη συγκλίνουσα κριτική σκέψη , την αποκλίνουσα κριτική σκέψη και την αξιολόγηση.

Κάποιες απο τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δημιουργικότητας είναι η μέθοδος του κατιδεασμού , το γνωστό σε όλους μας brainstorming , το πώς δημιουργούμε ερωτήσεις .

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας πρέπει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να συνοδεύει τον άνθρωπο και στην προσωπική αλλά και στη δημόσια ζωή του.

 

Βιβλιογραφία:

Allen, M. S. (1962), Morphological creativity, Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall.
Beaudot, A. (1973), La creativité: recherches americaines, Bordas, Paris.
Crawford, R. P. (1978), The techniques of creative thinking, Davis & J. A.
Scott (Eds), Training creative thinking (pp. 52-57), Melbourne, FL.: Krieger.
De Bono, E. (1967), New think: The use of lateral thinking in the generation of new ideas, New York: Basic Book.
Fontana, D. (1995), Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, Αθήνα, εκδόσεις Σαββάλα.
Getzels, J. W. & Jackson, P. W. (1962), Creativity and Intelligence: Explorations With gigted students, Wiley.
Gordon, W. J. J. (1961), Synectics, New York: Harper & Row.
Guilford, J.P. (1950), Creativity: Its measurement and development, American Psychologist, 5 (2).
Guilford, J. P. (1959), The three facets of intellect, American Psychologist, 14, 469 – 479.
Guilford, J. P. (1986),Creativé talents:Their nature, uses and development, Bufallo, NY: Bearly Limited.

Leave a Reply