Οι λειτουργίες του μάρκετινγκ

Οι λειτουργίες μάρκετινγκ αφορούν τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο να εντοπίζει η εταιρεία τις διάφορες ανάγκες του πελάτη .

Επίσης να δημιουργεί τα προϊόντα καθώς και να τα διανείμει στην αφορά ανακαλύπτοντας αυτό το στοιχείο που τα κάνουν να διαφοροποιούνται απο τα ανταγωνιστικά προιόντα ( Τζωρτζάκης, Κ., Τζωρτζάκη, 2001).


Οι λειτουργίες αυτές περιέχουν τα παρακάτω μέρη


(Αγορά) Περιλαμβάνει την αγορά που έχει να κάνει με τα προϊόντα και την εκτίμησή τους. Στο τι δηλαδή θα αγοραστεί, στην ποιότητα, την τιμή.Περιλαμβάνει ουσιαστικά τη διαδικασία αξιολόγησής τους.
(Πώληση) Περιλαμβάνει επίσης την πώληση που είναι το σημαντικότερο στοιχείο του μάρκετινγκ. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει ουσιαστικά τη μεταφορά του προϊόντος απο την επιχείρηση στον καταναλωτή. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης και αγοραστών. Ο τελικός στόχος που είναι το κέρδος είναι συνδεδεμένος με τη λειτουργία αυτή όπως και η προώθηση.
(Συναρμολόγηση) Η συναρμολόγηση περιέχει την απόκτηση όλων των ενδιαμέσων τομέων που συμπεριλαμβάνονται στο να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν.
(Μεταφορά) Η μεταφορά περιέχει τη διακίνηση του προϊόντος απο το μέρος που παράγεται μέχρι το τελικό μέρος που είναι ο πελάτης. Περιέχει όμως και τις ενδιαμέσους οδούς που είναι οι πρώτες ύλες και όλη η διαδικασία του προιόντος απο την αρχική του κατάσταση.Η διαδρομή που θα διακινηθεί το προϊόν συνδέεται με τη λειτουργία της μεταφοράς όπως πχ αεροπλάνα , τρένα κτλ. Εξαρτάται η μεταφορά του προϊόντος απο το κόστος ,την ταχύτητα και απο το ποιό μέσο είναι το κατάλληλο για να διακινηθεί το προϊόν.
(Αποθήκευση)Επόμενη λειτουργία είναι η αποθήκευση η οποία συνδέεται με τη διατήρηση ενός προϊόντος μέχρι τη στιγμή της πώλησης. Αυτή η λειτουργία προστατεύει ποιότητά του καθώς και εξυπηρετεί σκοπούς μελλοντικής χρήσης του.
(Συσκευασία) Η λειτουργία αυτή συνδέεται με το υλικό συσκευασίας των προϊόντων με σκοπό να φαίνεται πιο ελκυστικό και να διατηρείται καλύτερα.
(Πληροφόρηση της αγοράς) Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει την εξέταση της αγοράς , την ανάλυσή της και την πληροφόρηση του κοινού με τις σχετικές στρατηγικές μάρκετινγκ.Η συλλογή έπειτα απο έρευνα της αγοράς αποτελεί διαδικασία της λειτουργίας αυτής. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ σημαντική διοτί μπορεί να εξασφαλίσει τυχόν απρόοπτους κινδύνους στις επιχειρήσεις και να συμβάλλει στις σωστές ενέργειες και στρατηγικές μάρκετινγκ.
(Τυποποίηση και διαβάθμιση) Η τυποποίηση περιλαμβάνει τον καθορισμό των προϊόντων. Οι ιδιότητες αυτες περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, το βάρος , το μέγεθος, το υλικό κατασκευής τους καθώς και το σχήμα τους. Η διαβάθμιση περιλαμβάνει την τμηματοποίηση και την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ανάλογα με την ποιότητά τους και υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους.
(Χρηματοδότηση) Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει το οικονομικό ποσό, το κόστος για όλες τις λειτουργίες μάρκετινγκ όπως για την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την πώληση των προϊόντων.
(Ανάληψη κινδύνου) Η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει την αποφυγή οποιασδήποτε απρόβλεπτης ζημίας σχετικά με το προιόν. Κυρίως όμως αναφέρεται στον οικονομικό κίνδυνο. Πέρα απο τον οικονομικό κίνδυνο κάθε επιχείρηση αγωνιά για το εάν το προϊόν θα προτιμηθεί απο τους πελάτες όπως επίσης αγωνιά και για οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός, όπως κλοπή προϊόντων είτε καταστροφής τους.

–Το περιεχόμενο υπόκεινται σε ακαδημαϊκά πνευματικά δικαιώματα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε μπορείτε μόνο αναγράφοντας την πηγή του περιοδικού–

Leave a Reply